Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

KARL JASPERS

SOCRATES * BOEDDHA * CONFUCIUS * JEZUS

– de maatgevende mensen –


nur 730 / 192 blz. / pbk. / € 19,50

isbn 978.90.6131.711.1

– nu al 4de druk van klassiek meesterwerk –

Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus lieten geen geschriften of leerstellingen na, zij streefden niet naar bewondering noch naar volgelingen. Toch staan zij aan de basis van de grote wereldbeschouwingen en religieuze bewegingen waarvan de invloed zich uitstrekt over de gehele wereld. Niet voor niets gelden zij als de vier «maatgevende mensen» van de beschaving.

Karl Jaspers betoogt overtuigend dat geen enkel overzicht van het menselijk denken of van de filosofie mogelijk is zonder eerst stil te staan bij deze illustere figuren. Door hen werden immers reeds alle levensvragen opgeworpen die ons nu nog bezighouden. Met dit boek wilde Jaspers de lezer een persoonlijke ontmoeting aanbieden met deze grote grondleggers.

Maar Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus biedt veel meer dan vier levensbeschrijvingen. Juist door de kennismaking met deze menselijke denkers werd dit boek een klassieke inleiding op de geschiedenis van de wijsbegeerte.

«een nieuwe benadering van de filosofie.» – the times

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld